Piękne pieśni i piosenki na święta Wielkiej Nocy

Podczas Świąt Wielkiej nocy w kościele katolickim śpiewa się tradycyjne pieśni, nawiązujące do chrześcijańskiej symboliki odrodzenia i obudzenia się na wiosnę do życia. Często piękne i tradycyjne pieśni lub piosenki można wykorzystać do napisania szczerych i oficjalnych, religijnych życzeń świątecznych.

Życzenia wielkanocne w formie wiersza, rymowanki lub nawet tradycyjnej pieśni, warto ując w oficjalną i poważną formę.  Możemy je rozesłać chociażby za pomocą tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej, gdzie będziemy mogli samodzielnie stworzyć naszą najpiękniejsza, świąteczną kartkę z życzeniami. Oczywiście, życzenia na Wielkanoc możemy również złożyć za pomocą szybkiego i niezawodnego SMSa oraz, oczywiście, złożyć je osobiście.

Aby zainspirować Państwa nie tylko do wspólnego śpiewania tradycyjnych piosenek i pieśni, związanych z tematyka odrodzenia i zmartwychwstania, ale również napisania oryginalnych i eleganckich życzeń, przybliżamy najpopularniejsze pieśni wielkanocne, na przykład:

ALLELUJA BIJĄ DZWONY
Alleluja, biją dzwony, głosząc we wszystkie świata strony,
że zmartwychwstał już Pan, Alleluja! Alleluja!
W majestacie boskiej chwały idzie Chrystus Zmartwychwstały,
między uczniów swoich, Alleluja! Alleluja!
Dzień wesoły nam dziś nastał, Pan po męce z martwych powstał,
płynie pieśni ton – Alleluja! Alleluja!

ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!
Alleluja, Jezus żyje,
już Go dłużej grób nie kryje,
w którym trzy dni spoczywał.
Alleluja! Przezwyciężył
Jezus czarta co nas więził
w tej haniebnej niewoli.
Alleluja! triumfuje prawda
a fałsz ustępuje
z ziemi oswobodzonej.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY
Chrystus zmartwychwstały jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy z martwych powstać,
z Panem Bogiem królować, Alleluja!
Leżał trzy dni w grobie,
dał bok przebić sobie,
bok, ręce, nogi obie,
na zbawienie tobie. Alleluja!”

DZIŚ CHRYSTUS KRÓL
Dziś Chrystus, Król Wiecznej Chwały,
wiecznie triumf okazały,
ozdobny w ślicznej koronie
odbiera cześć na Syjonie, Alleluja!
Jezu mój, na wieczne lata,
Tyś ozdobą tego świata,
z łaski przypuść nas do swego
zwycięstwa nieśmiertelnego, Alleluja!

NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN
Niechaj z nami będzie Pan,
niech obroną będzie nam.
Jego słowo wiecznie trwa,
wieczną prawdę w sobie ma.
Chcemy zgłębić słowa treść,
braciom je radośnie nieść.
Chcemy nim na co dzień żyć,
i w przyjaźni z Bogiem być.
Źródło życia, Panie nasz,
Ty nam wieczne życie dasz.
Prowadź wśród zawiłych dróg,
w Trójcy Świętej jeden Bóg. Alleluja!